Is uw huisarts afwezig, dan wordt hij of zij vervangen door een van de andere artsen in de praktijk óf door een waarnemer in een collegapraktijk. Belt u voor een afspraak, dan vertelt de assistente u bij wie u terechtkunt.